Bærekraftig frokost Bergen: «Heilskapleg miljøvurdering av byggemateriale»

Start: 09. mars 2016 08:00
Slutt: 09. mars 2016 10:00
Sted: Kantina i Bergen rådhus
Pris: Arrangementet er gratis og åpen for alle

Påmeldingsfrist: 07. mars 2016 12:00

Påmelding

Heilskaplige miljøvurderingar av byggemateriale blir stadig meir aktuelt etter kvart som klimafokuset i byggenæring blir sterkare, og meir energieffektive bygg dreier fokus frå driftsfasen til material- og konstruksjonsfasen.
På dette frokostmøtet diskuterer Christian Solli frå konsulentselskapet Asplan Viak ulike føresetnader og metodikk som ligg til grunn for miljøvurdering av byggemateriale.
Hovedfokuset er utrekning av klimabelasting frå materiala. Føresetnader som blir gjennomgått er mellom andre klimaeffekt frå bruk av biologiske materiale, tidspunkt for utslepp. Han vil også gå gjennom utrekning av klimaeffekt, marknadsvurderingar og klimaeffekt frå resirkulering mm. Ulike typer konstruktiv bæring blir samalikna og noen generelle konklusjonar blir trekte.
Foredraget er i stor grad basert på ein studie utført i samarbeid med Stiftelsen Miljømerking, finansiert av Husbanken

Program 08.00 Frukost
08.15 Velkomen v/
 Sølve Sondbø, Hordaland fylkeskommune
08.20 Heilskapleg miljøvurdering av byggemateriale del 1, – metodikk og føresetnaderv/Christian Solli, Seniorrådgjevar, AsplanViak AS Energi og Miljø i Trondheim
09.00 Pause 09.15 Heilskapleg miljøvurdering av byggemateriale del 2, – eksempelutrekningar for bæresystem v/Christian Solli,
09.45 Spørsmål/Diskusjon

Bærekraftig frokost er et samarbeid mellom Bergen Arkitekthøgskole, Høgskolen i Bergen, Husbanken, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland.

nb_NONorwegian