Telias oppkjøp av Phonero er godkjent

Konkurransetilsynet har i dag orientert Telia om at selskapets oppkjøp av Phonero tillates

– Konkurransetilsynet har etter en grundig vurdering kommet til at Telias oppkjøp av Phonero ikke i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Telia er sammen med Telenor de to klart største aktørene i det norske mobilmarkedet. I bedriftssegmentet er imidlertid Phonero en utfordrer som har hatt suksess og opparbeidet seg en betydelig markedsandel.

Les mer på konkurransetilsynet sine sider


Del innlegget
Etiketter

Telenor har det raskeste mobilnettet (8 mnd. på rad)
Både god dekning og raskt nett!