Installering av Z-Wave i IDlock 101

Her er en enkel oppskrift på installering av Z-Wave i IDlock

1. Fjern batteridekselet
2. Fjern databrikken til fjernkontrollen (montert mellom nederste batteri og låseknapp)
3. Sett inn Z-Wave brikken

Inkluder låsen med din Z-Wave Smarthus hub slik:
1. Sett hub-en i inkludering modus
2. Hold døren åpen og hold inne lås knappen på innsiden av døren i fem sekunder til displayet lyser opp på utsiden
3. Trykk en gang på 8-tallet. Låsen er nå i inkluderings modus

Fabrikkinnstillinger ID Lock 101

Slik får du ID Lock 150 tilbake til fabrikkinnstillinger

1  Ta ut batteriene
2  Hold inne åpneknapp (knappen på innsiden som man trykker for å låse / låse opp med) samtidig som du setter inn batterier
3  Når du hører en kvitterings-tone slipper du knappen
4  Du vil høre en ny kvitterings-tone

Enheten er satt tilbake til fabrikkinnstillinger
Viktig: Alle innstillinger, koder og RFID-brikker er slettet

Konfigurering av IDlock 101

Her er forskjellige innstillinger som kan gjøres på IDlock etter montering:

 

 

 

VOLUM OPP/NED
• Hold inne [åpneknapp] i 5 sek
• Tast 3 gjentatte ganger for oppjustering av lyd
• Tast 1 gjentatte ganger for nedjustering av lyd til lydløst.
• Tast [#] for å lagre gitt lydnivå.

 

 

 

INNSTILLING AUTOMATISK / MANUELL LÅSING
• Hold inne [åpneknapp] i 5 sek
• Tast [6] (automatisk låsing )
• Tast [4] (manuell låsing)

 

 

 

REGISTRERE NYTT RFID-KORT
• Trykk [CF]
• Tast [masterkode] og [#]
• Hold [RFID–kort] foran leser
• Vent 5 sek for å avslutte eller registrer neste
NB! De gamle kortene blir slettet ved registrering av nytt så alle som skal brukes må registreres samtidig
Du kan programmere andre RFID kort også men da må dette være kort med 13,56Mhz

 

 

 

AKTIVERE BORTESIKKER MODUS • Hold hånd inntil panel i 3 sek• Tast [masterkode] og [#]

 

 

 

REGISTRERING AV NY SERVICEKODE
• Tast [*] og [masterkode] og [*]
• Tast [2] og [*]
• Tast [servicekode] og [*]

 

 

 

REGISTRERE NY MASTERKODE
• Trykk [P]
• Tast [masterkode] og  [#]
• Tast [ny kode] og [#]
• Gjenta [ny kode] og [#]
(Ved fabrikk instillinger og ny enhet er koden 1234)

 

 

 

INCLUSION MODUS I Z-WAVE (dersom din IDlock er utstyrt med z-wave modul)
• Hold inne nøkkel-knappen på innsiden i 5 sekunder inntil displayet på utsiden aktiveres.
• Tast «8» på utsiden og inclusion mode er aktiviert.

 

 

 

EXCLUSION MODUS I Z-WAVE (dersom din IDlock er utstyrt med z-wave modul)
• Hold inne nøkkel-knappen på innsiden i 5 sekunder inntil displayet på utsiden aktiveres.
• Tast «0» på utsiden og exclusion mode er aktiviert.

 

 

Daglig bruk av IDlock 101

Her er oppskriften for vanlig bruk av IDlock

LÅS OPP MED PIN
• Berør panel
• Tast inn [kode] og [#]

LÅS OPP MED RFID-KORT
• Berør panel
• Vis kort foran lesersymbol

MANUELL LÅSING FRA UTSIDEN
• Berør panel med hånd

AKTIVERE BORTESIKKER MODUS
• Hold hånd inntil panel i 3 sek
• Tast [masterkode] og [#]

nb_NONorwegian