Høye gebyrer til Verisure og Sector Alarm

Konkurransetilsynet har i dag varslet gebyrer på 784 og 424, 8 millioner kroner til henholdsvis Verisure AS og Sector Alarm AS for ulovlig samarbeid om salg av boligalarmer.

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering er at Verisure AS og Sector Alarm AS, som er de største boligalarmaktørene i Norge, har samarbeidet om å ikke selge boligalarmer til hverandres kunder ved dørsalg i perioden 2011 – 2017. Konkurransetilsynet mener de to selskapene har delt kunder i det norske boligalarmmarkedet mellom seg.

Svært alvorlig
I Norge har en høy andel av alle husstander boligalarm. Det er få aktører i markedet.

– Denne saken har stor betydning for de to selskapenes boligalarmkunder i Norge, siden de kan ha betalt for mye for sin boligalarm. Markedsdeling er en svært alvorlig form for konkurransekriminalitet, og gebyrene som nå er varslet underbygger dette, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Omfattende etterforskning
Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos foretakene 20. juni 2017.
– Konkurransetilsynet har blant annet gjennomgått og vurdert store mengder beslaglagt materiale, inkludert store mengder e-postkorrespondanse. Vi har i tillegg gjennomført en rekke forklaringsopptak med ansatte i selskapene. Det er vår foreløpige vurdering at partene i stedet for å konkurrere om å skaffe flest mulig kunder, har fordelt kunder i det norske boligalarmmarkedet mellom seg, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Konkurransetilsynet varsler at Verisure AS ilegges et gebyr på 784 millioner kroner og Sector Alarm AS ilegges et gebyr på 424,8 millioner kroner. Ulikheten i gebyrstørrelsen skyldes at foretakene har ulik omsetning.

Foreløpig vurdering
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.
– Dette er et varsel som nå er fremlagt partene. De vil nå få mulighet til å komme med sine merknader til varselet, før det eventuelt treffes et vedtak i saken, sier Amundsen.

Partene er gitt frist frem til 2. september 2019 for å inngi sine merknader til varselet.

Samsung SmartThings Hub

Vi er den norske SmartThings eksperten!
Etter lange og omfattende tester kan vi uten tvil påstå at Samsung sin SmartThings Hub er den beste Smarthus Hub-en på markedet i dag. Vi har testet, og tidligere også solgt, de fleste Smartthings Hub-ene i markedet. Våre omfattende og langvarige tester har vist at Smartthings er både driftssikker, enkel i bruk og åpner for de aller fleste dingser og produkter som produseres. Du kan til og med bruke IKEA og Phillips Hue sine smarte lyspærer og led-lys.

Fra og med desember 2017 har Smartthings Hub vært et av alternativene vi har tilbydt i de løsningene vi har levert. Vi har også solgt mange Hub-er til kunder som bygger løsningene sine selv.
Dette har gjort oss til den store eksperten på SmartThings Hub i Norge. Vi er også den første, og fremdeles den eneste, norske leverandøren på Samsung SmartThings Hub. Vi leverer den ferdig satt opp for bruk i Norge med norsk strømforsyning.

Vi jobber fortløpende med å holde oss oppdatert på nye funksjoner og produkter som støttes av SmartThings Hub. Ta gjerne kontakt med vår kundeservice dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å sette opp ditt nye SmartHus.

 

Her ser du en introduksjons video om Smartthings Hub 

Samsung SmartThings Hub i Norge

SmartThings endelig i Norge!
Vi leverer, som første leverandør i Norge, Samsung sin SmartThings Hub. Vi er den eneste leverandøren som leverer med original strømforsyning og norsk plugg. 
Vår erfaring er at dette er den absolutt beste Smarthus Hub-en på markedet for deg som ønsker en enkel og grei start. Den er både svært stabil og enkel og sette opp. Samtidig som den kan programmeres til avanserte moduser og styringer.

Smartthings styrer ditt smarte hjem. Den setter dine moduser (hjemme, borte, natt osv.). Den kan styres og konfigureres via app på mobilen og er kompatibel med både ZigBee og Z-Wave. Den har også backup batteri slik at den ikke går ned ved små strømbrudd.

Den kan også integreres mot IKEA Trådfri, Sonos og Philips Hue.

7 av 10 eldre ønsker mer digital velferd

70 prosent av landets innbyggere over 60 år er positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg. Under 10 prosent i samme aldersgruppe synes kommunene er flinke til å ta i bruk ny teknologi.

Tallene fremkommer i en befolkningsundersøkelse Norstat/Penetrace har gjort på vegne av Telenor.– Denne undersøkelsen er ganske oppsiktsvekkende med tanke på at eldre er så positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg, men at så få i målgruppen synes kommunene er flinke til å ta i bruk slik teknologi, sier Ove Fredheim, divisjonsdirektør for Telenor Bedrift og ansvarlig for Telenors «Smart Kommune» prosjekt. Telenor bistår i dag rundt 50 kommuner med digitaliseringsjobben. Digitalisering er løsningen
Norske kommuner står overfor store utfordringer de kommende årene. Med knappe budsjetter skal en voksende gruppe eldre gis hjelp og omsorg.– Vi jobber tett med flere kommuner som en del av vårt «Smart Kommune» arbeid, kommuner som virkelig er i ferd med å ta grep rundt digitaliseringen av sine tjenester. Dette er ofte kommuner som har en stor andel eldre, og som ser på digitalisering som et virkemiddel for å tilby bedre velferdstjenester. Men det er fortsatt et langt lerret å bleke før Kommune-Norge har gode teknologiske og digitale løsninger å tilby sine innbyggere, sier Fredheim.Han viser til at kun 15.000 av landets rundt 80.000 trygghetsalarmer er digitalisert. Start enkelt, og lær av hverandre
Mange kommuner er allerede kommet godt i gang med digitalisering av velferdstilbudet, og ser at dette gir unike muligheter til å hjelpe sine innbyggere enda bedre. Men fremdeles sitter altfor mange kommuner på gjerdet. Rådet fra Telenor til kommunene som ikke allerede er i gang med velferdsteknologiske løsninger er entydig:– Start enkelt, og lær av andre kommuner som allerede har vært gjennom prosessen, sier Fredheim. Sel kommune i førersetet
Sel kommune i Gudbrandsdalen er i gang med digitalisering av tjenestetilbudet. Rådmann Kaja Eide Drønen i Sel kommune er tydelig på at kommunen må inn på plattformer som gjør kommunen tilgjengelig for innbyggerne.– Det er ingen forskjell på folk i Oslo og Otta i ønsket om tilgjengelighet. Innbyggerne våre forventer å kunne kommunisere med oss enten det er kveldstid eller helg, sier Eide Drønen.Samtidig er hun opptatt av forventningsstyring rundt hva digitalisering innebærer, og hva som må til for å lykkes.– Digitalisering er et langsiktig prosjekt. En får ikke gevinsten i morgen, men innbyggerne forventer en moderne kommune. Da kan ikke vi som kommunens ledelse sitte på bakerste benk, men i førersetet. Digitalisering er noe vi må prioritere, og det gjør vi, sier Eide Drønen.Mange kommuner er i gang med digitalisering, men ofte innenfor avgrensede områder. De fleste mangler en helhetlig plan for kommunen, og vårt råd er å starte arbeidet med en digitaliseringsstrategi, sier Fredheim.

Eksempler på kommunale digitaliseringsprosjekt:

  • Telenor utvikler i samarbeid med Pensjonistforbundet og seniorer i Grue kommune en app som er koblet til trygghetsalarmen og som gir pårørende rask beskjed om noe er galt. Den nye trygghetsappen «Tryggi» er koblet til den digitale trygghetsalarmen, og utvikles og testes nå ut i samarbeid med eldre i Grue kommune.
  • Bydel Ullern i Oslo gir hjemmeboende med demens og orienteringsvansker tilbud om bruk av GPS-sporing via smarttelefon eller nettbrett. Bydelen gir også tilbud om SMS-varsling til pårørende av brukere i hjemmetjenesten. Pårørende får en melding når hjemmetjenesten har vært på besøk hos en bruker, og på den måten kan de være trygge på at noen har vært innom hos bruker.

  • Bærum kommune skal installere digitale låser hos alle innbyggere tilknyttet hjemmepleien, rundt 3200 boliger. Kommunen har regnet ut at de vil spare rundt 2 millioner kroner i året ved at hjemmetjenesten slipper å reise rundt og hente og levere nøkler, og i stedet bare åpne døren med en mobilapp.
  • Vardø kommune har digitalisert skolene, med stor suksess både blant elver, lærere og forelde, og regnes av mange som en av landets «smarteste kommuner».

Grønn, genial og gnistrende Greenovation-vinner

I høst etterlyste ZERO, Kjeller innovasjon og Telenor grønne og geniale teknologer til gründerkonkurranse. Nå er vinneren kåret. – Vinneren har et produkt som kan revolusjonere måten verden utnytter elektrisitet på, sier Berit Svendsen.

I konkurransen Greenovation ble grønne gründere lokket med Zeros miljøkompetanse og Telenors store nettverk og støtteapparat, i tillegg til en plass i Kjeller Innovasjons eksklusive akseleratorprogram Techmakers Green.

– Det handlet om å finne forretningsmodeller og nye løsninger som utnytter ressursene mer effektivt, og som kan gjøre livene våre enklere og grønnere, sier administrerende direktør for Telenor Norge, Berit Svendsen.

Ni finalister har blant annet presentert klimavennlige droner, drivhus, plastikk, maling, finanstjenester og ny strømteknologi, men det var Stavanger-baserte Zaptec som tente gnisten hos dommerne.

– Dette er utrolig stort. Endelig får vi markert at strømteknologien vår kan gjøre en forskjell for miljøet, sier Brage Johansen, leder av Zaptec og vinner av Greenovation 2016.

I sin redegjørelse la juryen spesielt vekt på at det finnes et internasjonalt marked for ideen, og at løsningen er realistisk.

Ny strøm for elbiler
Mannen bak Zaptec mener at strøm i dag behandles som om det er et analogt vesen, mens de behandler det som om det er digitalt eller som om det er informasjon.

https://youtu.be/l-VHY9ufzSM


– Våre strømløsninger er ti ganger mindre i volum og vekt enn dem vi ser i dag. Det gjør at vår distribusjon av elektrisitet er langt mer kostnadseffektiv, bærekraftig og har bedre sikkerhetsstandard. Du får mer kraft gjennom linja, sier Johansen.

Systemet til Zaptec vil også hjelpe elbilene opp og frem i byene:

– I dag har man gjerne et ladepunkt her, og et ladepunkt der. Med vårt system kan vi få titusenvis av ladepunkter i byene, uten at det overbelaster nettet, forklarer Philip Nag, som pitchet Zaptec til seier under Greenovation i oktober.

Selv om Zaptec er en nyoppstartet, forteller Johansen at de allerede er langt forbi «Power Point-stadiet».

– Det som gjør Zaptec unikt, er at vi har en revolusjonerende teknologi hvor de første produktene allerede er på markedet. Det tror jeg er veldig interessant for Telenor.

– Stor gevinst for miljøet
Tross at det var mange sterke kandidater som knivet om gründerhjelp, er Ulrika Leikvang, leder for bærekraft og miljø i Telenor, svært fornøyd med vinneren.

– Zaptec har et sterkt team. De tilbyr en spennende, teknisk løsning som har potensiale til å sikre både reduksjon av CO2 og lønnsomhet. Dette kan på sikt gi en stor miljøgevinst, sier Leikvang.

Marius Holm, leder for ZERO og dommer i Greenovation, har troen på at Zaptec kan bidra til det grønne skiftet:

– Vi trenger nye øyne og nye allianser for å løse klimautfordringene fremover. Greenovation er vårt initiativ for å løfte frem de nye ildsjelene som ønsker å bidra inn i det grønne skiftet, sier Holm.

Nå venter et kinderegg av en premie til det unge og lovende selskapet. Den består blant annet av en arbeidsplass, mobilt bredbånd, telekommunikasjon, grønt akseleratorprogram hos Kjeller Innovasjon, tilgang på en mentor og kontaktpersoner hos arrangørene samt markedsføring gjennom Telenor og ZEROs kanaler.

– Men vi ønsker også å jobbe konkret opp mot Zaptec. Nå skal vi starte en dialog om hva vi kan gjøre for å hjelpe dem med å lykkes. Forhåpentligvis kan vi åpne nye dører for dem, sier Agnes Aanderaa, prosjektleder for Greenovation i Telenor.

Futurehome er ute av vårt sortiment

Futurehome

Vi har testet Futurehome over noen måneder nå. Vi kan bare konkludere med at produkter fremdeles får 2 i terningkast. Vi har virkelig vist tålmodighet og hatt tett dialog med Futurehome, men de klarer rett og slett ikke å levere tilfredsstillende løsninger. De har lovet å komme med nye funksjoner gang på gang, men Hub-en som ble lansert i april er fremdeles ganske ubrukelig. Det går på lite integrering mot Z-Wave produkter og lite funksjoner i appen. Fremdeles kan ikke Hub-en varsle ved brann eller innbrudd. Det eneste den stort sett klarer å fikse er å slå på lyset ved bevegelse -og det er noe Nexa klarte for flere år siden.

Vi fjerner SmartHome fra vår nettbutikk og kommer til å satse utelukkende på andre produsenter fremover.

Enova med støtte til industrien

Nå kan industrien også søke om midler gjennom støtteprogrammet «Introduksjon av energiledelse i transport, industri og anlegg».
Med støtteprogrammet har Enova som mål å bidra til at bedrifter tar grep om sin energibruk og setter arbeidet inn i et kontinuerlig system.

Foruten å utløse potensialer knyttet til adferd og enkle tiltak, vil det også kunne gi kunnskap og motivere bedrifter til å ta tak i prosjekter som stoppes av andre barrierer.

En viktig ringvirkning av energiledelse vil derfor være økt etterspørsel etter bedre løsninger enn dagens krav og standard.

Les mer her:
Ekstern link: Enova

nb_NONorwegian