Her er oppskriften for vanlig bruk av IDlock

LÅS OPP MED PIN
• Berør panel
• Tast inn [kode] og [#]

LÅS OPP MED RFID-KORT
• Berør panel
• Vis kort foran lesersymbol

MANUELL LÅSING FRA UTSIDEN
• Berør panel med hånd

AKTIVERE BORTESIKKER MODUS
• Hold hånd inntil panel i 3 sek
• Tast [masterkode] og [#]

en_USEnglish