Hvem må ha HMS System

HMS System, eller Internkontroll, må alle bedrifter ha. Selv om du driver et AS med bare deg selv som ansatt.

Hva er HMS?
HMS står for Helse Miljø og Sikkerhet. Begrepet er meget omfattende og strekker seg fra hvordan bygge et godt miljø på arbeidsplassen til hvordan du jobber for å unngå ulykker og skader. Dette er noe alle arbeidsgivere forplikter seg til å ha en plan rundt. Hvordan dette kan løses og hvor avansert dette arbeidet er vil være forskjellig fra bedrift til bedrift og fra bransje til bransje.
Det mange ikke er klar over er at selv mindre bedrifter med bare en ansatt må ha et HMS System. Lovene rundt dette kan du lese om under.

Hvem må ha HMS System
Alle bedrifter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Også enkeltmannsforetak og AS der eier er eneste ansatte har krav til et HMS System. Du kan lese mer om dette i Arbeidsmiljøloven § 1-2

Hva må et HMS System, eller Internkontroll system, inneholde?
Innholdet i HMS systemet og HMS arbeidet reguleres i internkontrollforskriften § 5 og arbeidsmiljøloven § 3-1

Hvor kan jeg få tak i et HMS System?
Det er mange leverandører som leverer HMS System eller Internkontrollsystem. De fleste tar en høy pris for etablering av et system og mange har i tillegg lang bindingstid. 
Vi leverer HMS System uten etableringskostnad eller bindingstid til markedets laveste pris. Likevel får et av markedets beste systemer som i tillegg kan benyttes som et dokumentarkiv. 
Les mer om vårt system her

Del innlegget
Labels
HMS

Hvordan sette Homey Pro i Recovery Mode
Dette er nødvendig dersom hub-en har låst seg eller du f.eks. skal skifte WIFI nett