Nyheter fra alfa gruppen as

Her legger vi ut nyheter fra oss og fra bransjen generelt.