Alfa Gruppen

HMS System

HMS System

I våre HMS System har du tilgang på alle dokumenter og informasjon du trenger for å skape en trygg arbeidsplass for dine ansatte. Vi kan også tilpasse ditt HMS System dersom din bedrift har spesielle behov

Hvem trenger
HMS System?

Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide.

Arbeidsmiljølovens § 3-1
Alle bedrifter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet. Dette reguleres i Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven.
Les mer her:
Interkontrollforskriften
Arbeidsmiljølovens § 3-1

Små selskaper
Også enkeltforetak med én ansatt og AS med kun én arbeidende aksjonær vil ha krav til et internkontrollsystem. Internkontrollforskriften gjelder for alle virksomheter som er omfattet av en eller flere av disse åtte lovene.

Web basert

Systemene vi leverer er web-basert slik at du har tilgang på systemet overalt. Systemet tilpasser seg også til TAB og mobiltelefon.

Tilpasning

Vi kan tilpasse systemet dersom du har egne behov. Dette gjelder både oppbygningen av systemet og innhold.
Ta kontakt med oss for forslag til løsning.

Dokumentarkiv

På Medium og Large versjonene har du i tillegg mulighet til å laste opp dokumenter til ditt system. Du oppretter også egen mappestruktur.

Integrasjon

Vi kan koble ditt HMS System mot andre systemer. Dette kan være CRM løsning, prosjektstyring eller egne nettsider. Ta kontakt for forslag til løsning. 

nb_NONorwegian