For å sette opp Danalock bruker du Danalock sin app på mobilen og den er svært selvforklarende og enkel i bruk. Her kan du gjøre følgende:

– Sette opp selve låsen før bruk (hvilken vei og hvor mange grader)
– Sette den i Z-wave synck modus
– Om den skal låse seg automatisk og hvor lang tid det skal ta
– Om den skal låse seg opp automatisk når du nærmer deg døren
– Om motoren skal overta om du begynner å skru på vrideren
– Du kan invitere nye brukere eller slette gamle
– Se bruks-logg
– Se status på låsen

 

 

For manuell oppsett:

Z-Wave add/inclusion og remove/exclusion

For å legge Danalock til et Z-Wave nett:
1. Sett kontrolleren i inclusion mode
2. Trykk på «User Button» til du hører 2 pipelyder.

For å fjerne Danalock fra et Z-Wave nett:
1. Sett kontrollen i exclusion mode
2. Trykk på «User Button» til du hører 2 pipelyder.

Fabrikk Reset
Danalock kan settes til fabrikk innstillinger ved å holde «User Button» til du hører 10 pipelyder. Bruk bare denne rutinen dersom kontrolleren ikke fungerer eller oppsettet over ikke fungerer.

nb_NONorwegian