BKKs kunder kan benytte BKKs DNS - servere Primær DNS server: 62.97.193.3 Sekundær DNS server: 62.97.193.53 Skissen under viser et eksempel på Internett fra BKK

les mer